Welkom, wat leuk dat u ons heeft gevonden.

Wij zijn Gylèli-Academy, zorgopleider, bieden bedrijfsopleidingen in de zorg, opleiding tot kraamverzorgende, coaching, advies en Remedial Teaching (RT).

Dia gallery RT 2.jpg Dia gallery RT 1.jpg

Wat is lezen

Bij het lezen zie je lettertekens die vertaald moeten worden naar woorden. Met andere woorden van elk teken (grafeem) moet de bijbehorende klank (foneem) gesproken worden. Een aantal kinderen heeft meer tijd nodig om te komen tot vlot lezen en schrijven. Bij dyslectische kinderen duurt dit proces veel langer. Ze lezen niet vlot en blijven te lang in het beginner stadium hangen. 

Ze herkennen niet automatisch de opbouw van een woord en blijven spellend of radend lezen. Het spellend lezen verloopt traag, haperend en met veel herhaling. Daardoor raken de kinderen vaak de draad van de tekst kwijt. 

Het radend lezen maakt dat er veel fouten worden gelezen. Kinderen met een leesstoornis lezen woorden die lijken op het te lezen woord, ze lezen een syno­niem. Deze kinderen passen bij het fout lezen van een woord de volledige zin aan, zodat de zinsconstructie toch klopt.

Leren lezen vereist een groot aantal vaardigheden. Elke vaardigheid kan een struikelblok vormen voor een kind met dyslexie. Ondanks dit is gebleken dat kinderen met dyslexie geen andere fouten maken dan an­dere kinderen. Deze kinderen maken wel meer fouten en deze fouten zijn hardnekkiger. De meeste kinderen met een leesstoornis ondervinden ook problemen bij het spellen en schrijven (disorthografie).

Dyslexie is een handicap die niet te verhelpen is.
Een mens blijft dyslectisch, ook als het lezen en spellen met hard werken en specialistische hulp redelijk op niveau is! Uit onderzoek is namelijk gebleken dat de onderliggende taalproblematiek niet verdwijnt. Alleen uit de dyslexie zich op een andere manier bijvoorbeeld bij de vreemde talen (woordjes stampen, spelling, lezen) en bij het begrijpend lezen van lange teksten. De meeste dyslectische mensen proberen wel hun handicap te camoufleren. In onze maatschappij behoort iedereen immers goed snel en adequaat te kunnen lezen en schrijven. Wie dat niet kan, schaamt zich en is bang om voor dom te worden aangezien.

Volwassenen die hun lees- en spellingproblemen volledig overwonnen hebben, blijven problemen houden met taken die een beroep doen op vlotte fonologische verwerking.