Welkom, wat leuk dat u ons heeft gevonden.

Wij zijn Gylèli-Academy, zorgopleider, bieden bedrijfsopleidingen in de zorg, opleiding tot kraamverzorgende, coaching, advies en Remedial Teaching (RT).

Dia gallery RT 2.jpg Dia gallery RT 1.jpg

Dyslexie screening/test

De dyslexie screening test (Dst-NL) is ontwikkeld om het risico op dyslexie van kinderen te bepalen. De test bestaat uit 11 subtests, waarvan een aantal als diagnostisch worden omschreven en een aantal als een mogelijk bestaande relatie met dyslexie. De Dst-NL is genormeerd en wordt afgenomen bij kinderen en jongeren van 6,6 jaar t/m 16,6 jaar.

De test wordt schriftelijk afgenomen. De Cotan (Commissie testaangelegenheden Nederland) heeft de test op alle punten als voldoende tot goed beoordeeld. Dst-NL is een screeningsinstrument. Dit vooronderzoek met eventueel aanvullende testen geeft een indicatie van de leesproblematiek. Als tijdens of na de dyslexie screening/test (Dst-nl) blijkt dat het kind een kans heeft om dyslectisch te zijn, dan kunnen wij een doorverwijzing doen voor het verkrijgen van een officiële dyslexieverklaring.

Om de diagnose dyslexie vast te stellen is een uitgebreider onderzoek nodig volgens de richtlijnen van de Stichting Dyslexie Nederland (SDN). Ook zijn er voor een langere periode toets- en observatiegegevens nodig (minimaal een half jaar). Daarnaast zal er bekeken worden of een leerling gebruik maakt van begeleiding.