Welkom, wat leuk dat u ons heeft gevonden.

Wij zijn Gylèli-Academy, zorgopleider, bieden bedrijfsopleidingen in de zorg, opleiding tot kraamverzorgende, coaching, advies en Remedial Teaching (RT).

Dia gallery RT 2.jpg Dia gallery RT 1.jpg

Wat is RT

Er is een duidelijk onderscheid tussen Remedial Teaching (RT) en Pre-teaching

Remedial Teaching (RT) is geen bijles, maar stond vroeger wel bekend als bijles. Tegenwoordig gaat het werk van de RT-er veel verder dan het geven van bijles. Diagnosticeren, het handelingsplan opstellen en behandelen zijn belangrijke taken van de RT-er. 

De RT-er geeft didactisch en/of sociaal emotionele hulp bij leerlingen, die om verschillende redenen vastlopen in het onderwijs, dan wel in hun sociale omgeving.

Dit zijn vaak kinderen die door een bepaalde leer- en/of gedragsprobleem/stoornis op een lager dan gemiddeld niveau functioneren.

Ook ondersteunt de RT-er in de groep (één op één begeleiding) waar nodig.

Pre-teaching is het voorbereiden van bepaalde leerstof met één of meer zwakke leerlingen, zodat wanneer dezelfde stof in de klas aan de orde komt, zij ook succeservaringen kunnen opdoen en dat bovendien hun instructietijd wordt verlengd.

Wat bieden wij

 • RTPre-teaching en huiswerkbegeleiding
 • Individuele begeleiding bij leerstoornissen zoals dyslexie en dyscalculie
 • Maatwerk, uitgaande van het kind en zijn of haar mogelijkheden 

De te remediëren vakgebieden, voor kleine groep of individueel zijn:

 • Lezen - technisch lezen, begrijpend lezen
 • Spelling - onafhankelijke woorden
 • Rekenen - inzichtelijk rekenen en reken voorwaarden
 • Schrijven - fijne motoriek
 • Faalangst reductie training (het opheffen van onderwijs leerprocesbelemmeringen)
 • Sociale vaardigheidstraining.
 • Nederlands als tweede taal (NT2)
 • Afstemming met de school is gedurende het hele traject mogelijk en belangrijk voor het kind.