Welkom, wat leuk dat u ons heeft gevonden.

Wij zijn Gylèli-Academy, zorgopleider, bieden bedrijfsopleidingen in de zorg, opleiding tot kraamverzorgende, coaching, advies en Remedial Teaching (RT).

Kraamverzorgende met baby.jpg Slapende baby.jpg Gian zw-wt.jpg Gian - Chag.jpg De mannen.jpg 780x400fam-marks-79.jpg

Het beeldmerk

 

 

 

Het woord Gylèli omgezet in beeld, vormt het logo van Gylèli-Academy. “Twee handen en een zaad”. Drie elementen die in harmonie de gebaren geven en ontvangen symboliseren. 

Gylèli-Academy sinds 2012

De naam Gylèli is afgeleid van de Okanisi (Aukaanse) en Pamaka (Paramakaanse) woorden Gi-lèli. Gylèli verwijst tevens naar de achtergrond van de oprichter (ing. M. Boodoe, M SEN) en haar moedertaal het Aukaans en Paramakaans. 

Deze twee talen worden gesproken door twee verschillende Marron groepen die van oorsprong hun eigen leef- en woongebieden hebben diep in het binnenland van Suriname. De woorden Gi-lèli kent verschillende uitleg en definities binnen de Aukaanse en Paramakaanse Marrongemeenschap.

Als men het binnen deze twee Marrongemeenschappen heeft over Gi-lèli, dan bedoelen ze over het algemeen, het bewust in contact treden met een ander. Vaak met als doel om hen door middel van lesgeven (onderrichten), instrueren, iemand onderwijzen, coachen, begeleiden en adviseren te vormen, doen veranderen (in de positieve zin van het woord), iets aan te leren of kennis bij te brengen op een bepaald gebied.

Bij kinderen/jongeren bedoelt men met Gi-lèli het bouwen van een sterk fundament in het opvoeden van deze tot een voorbeeldige en sociale burger, met oog voor de belangen van de gemeenschap waar zij deel van uitmaken. Men heeft in deze gemeenschap de overtuiging, dat door een individu op jonge leeftijd met behulp van Gi-lèli te helpen ontdekken wie hij is en wat hij kan, ze de basis voorwaarden scheppen waarmee een individu zijn persoonlijke competenties (zoals zelfvertrouwen, doorzettingsvermogen, veerkracht en creativiteit) kan ontwikkelen. Maar ook de basis voor inzicht in het kunnen en durven maken van eigen keuzes, opkomen voor jezelf, je kunnen verplaatsen in een ander en een positieve bijdrage willen en kunnen leveren aan je omgeving (gemeenschap) als je later zelf groot bent.

Binnen deze twee Marrongemeenschappen wordt Gi-lèli aan kinderen/jongeren niet alleen als de taak van de ouders gezien maar als een collectief proces dat de hele gemeenschap aangaat.

Bij volwassenen bedoelt men met Gi-lèli vaak het bewerkstelligen van verandering, groei en/of doorontwikkeling, dat op de eerste plaats zichzelf ten goede komt, maar in het bijzonder ook de hele gemeenschap.

De missie van opleidingsorganisatie Gylèli-Academy is bewustmaking van de sterke kanten van de lerende (jong en oud) “Succesbeleving”. Dit vanuit de gedachte:

“Als de basis goed is, dan komt de rest vanzelf”.

De filosofie achter de woorden Gi-lèli binnen deze twee Marron gemeenschappen vormen één van de inspiratiebronnen van het algemene streefdoel van de opleidingsorganisatie Gylèli-Academy.