Welkom, wat leuk dat u ons heeft gevonden.

Wij zijn Gylèli-Academy, zorgopleider, bieden bedrijfsopleidingen in de zorg, opleiding tot kraamverzorgende, coaching, advies en Remedial Teaching (RT).

Dia gallery RT 2.jpg Dia gallery RT 1.jpg

Werkwijze

De werkwijze van Gylèli-Academy is gebaseerd op het Handelingsgericht werken (HGW) en Oplossingsgericht werken. Afstemmen met iedereen die bij de zorg voor het kind betrokken is en aandacht voor de positieve kenmerken van het kind zijn daarbij belangrijke uitgangspunten.

Kennismaking

Bij de kennismaking komen ouders/verzorgers met hun kind naar de praktijk voor een gesprek. Het kind speelt tijdens dit gesprek zelf een grote rol. Want wat ervaart hij of zij als probleem? Het begeleidingstraject start met het inplannen van het intakegesprek. In dit gesprek wordt met ouders en/of kind de hulpvraag geïnventariseerd en geluisterd naar de wensen. Ook wordt hier de begeleidingsovereenkomst getekend.  

Onderzoek (testen en/of observaties)

De periode na het intakegesprek wordt gebruikt om eventueel pedagogisch, didactisch onderzoek bij uw kind te doen. Wat vindt het kind moeilijk? Wat is er aan de hand?

Contact met school

Alleen met toestemming van ouders/verzorgers wordt er (eventueel) contact opgenomen met de stamschool (groepsleerkracht) van het kind.

Handelingsplan

Met behulp van de uitkomst van de verschillende onderzoeken op de genoemde leergebieden en andere aanvullende informatie wordt er bepaald waar uw kind hulp/begeleiding bij nodig heeft.

Uitgangspunten bij de begeleiding

“Wij respecteren het kind zoals het is en samen gaan we op reis.” Gylèli-Academy gaat uit van wat het kind kan (kwaliteiten) en zoekt aansluiting bij zijn/haar belevingswereld en interesseniveau. Kernwoorden als: veiligheid, geloof in eigen kunnen en “leren is leuk” zijn belangrijke uitgangspunten. De intentie van de begeleiding door Gylèli-Academy RT is het kind uiteindelijk het gevoel te geven van “nu kan ik het weer zelf”, zodat ze weer met de eigen groep/klas op school mee kunnen doen.

Begeleidingsperiode

Een begeleidingsperiode bestaat uit minimaal 8 weken 1 les/sessie per week, verdeeld over 3 à 6 maanden. De begeleidingsafspraken duren 35, 45 of 60 minuten per keer. In overleg met ouders/verzorgers en kind krijgt het kind tijdens de begeleidingsperiode gerichte praktische oefeningen mee om thuis te oefenen. In enkele gevallen worden begeleidingen op locatie gegeven (zie voorwaarden en prijs).

Evaluatie

Aan het eind van elke begeleidingsperiode of eindovereenkomst wordt er altijd een verplichte eindevaluatie ingepland. Tijdens dit gesprek kunnen wij vaststellen of het beoogde streefdoel behaald is.

Einde begeleiding

De begeleiding wordt beëindigd of doorverwezen als:

  • de begeleidingsdoelen behaald zijn;
  • de hulpvraag niet meer aanwezig is;
  • blijkt dat de begeleiding door Gylèli-Academy niet de aangewezen hulpvorm is om de hulpvraag te kunnen beantwoorden;
  • op verzoek van ouders/verzorgers.