Welkom, wat leuk dat u ons heeft gevonden.

Wij zijn Gylèli-Academy, zorgopleider, bieden bedrijfsopleidingen in de zorg, opleiding tot kraamverzorgende, coaching, advies en Remedial Teaching (RT).

Dia gallery RT 2.jpg Dia gallery RT 1.jpg

Gylèli-Academy RT

Welkom bij Gylèli-Academy Remedial Teaching (RT) en andere specialisaties voor het onderwijs. De RT richt zich voornamelijk op kinderen van het reguliere en speciale basisonderwijs vanaf groep 4 tot en met groep 8. Maar ook op leerlingen van het reguliere en speciale voortgezet onderwijs. Als volwassene kunt u ook voor volwassen educatie bij ons terecht. Gylèli-Academy staat open voor leerlingen uit alle levensbeschouwingen en culturen.

Voor ouders / verzorgers

Maakt u als ouder / verzorger zich zorgen over één van de volgende punten bij uw kind:

  • Uw kind heeft moeite met lezen; 
  • Er zijn reken- of spellingproblemen;
  • Uw kind heeft weinig plezier in school, of weinig zelfvertrouwen, concentratieproblemen en/of faalangst;
  • U denkt dat uw kind meer kan dan het laat zien op school.

Wellicht biedt Gylèli-Academy de hulp die u voor uw kind zoekt. Wij nodigen u van harte uit om contact met ons op te nemen. Wij kijken graag samen met u wat wij voor u en/of uw kind kunnen betekenen.

Voor scholen

Scholen kunnen Gylèli-Academy inschakelen voor zorgarrangementen. Tevens kan Gylèli-Academy op freelancerbasis leerlingen begeleiden en/of ondersteunen bij leerproblemen.

NT2 begeleiding

Nederlands als tweede taal (NT2) is bedoeld voor mensen die het Nederlands niet als moedertaal hebben, maar wel willen laten zien dat ze het Nederlands voldoende beheersen om in Nederland naar school te kunnen gaan, studeren en/of te werken.

Volwassenen kunnen zich aanmelden voor een cursus op maat bij Gylèli-Academy. Dit kan zijn om de opgelopen hiaten op taalgebied weg te werken, om vervolgens zelf verder te gaan leren, bijvoorbeeld in de zorg. 

Doelstelling

De doelstelling van Gylèli-Academy RT, is bewustmaking van de sterke kanten van het kind “Succesbeleving”. Dit vanuit de gedachte: “Als de basis goed is, dan komt de rest vanzelf”. Wij geven het kind graag inzicht in het “zelf kunnen”.