Welkom, wat leuk dat u ons heeft gevonden.

Wij zijn Gylèli-Academy, zorgopleider, bieden bedrijfsopleidingen in de zorg, opleiding tot kraamverzorgende, coaching, advies en Remedial Teaching (RT).

Kraamverzorgende met baby.jpg Slapende baby.jpg Gian zw-wt.jpg Gian - Chag.jpg De mannen.jpg 780x400fam-marks-79.jpg

Doelgroep

Je hebt een dienstverband met een door Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB). erkend leerbedrijf, waar beroepspraktijkvorming plaatsvind. Dan dient de organisatie waar je werkzaam bent, je bij ons in te schrijven en betaald ook de studiekosten.

Als jij je zelf voor de opleiding bij ons aanmeldt dan moet je voor aanvang van de opleiding een werkplek voor de beroepspraktijkvorming hebben bij een erkend leerbedrijf. Jouw plaatsing binnen de opleiding is pas definitief wanneer jij een leer-arbeidsovereenkomst kunt overleggen.

Kraamverzorgende worden

Er zijn twee manieren om gediplomeerd kraamverzorgende te worden:

  • De MBO niveau 3 opleiding Verzorgende-IG, richting kraamzorg. Deze opleiding is breder dan kraamzorg alleen en duurt drie jaar.
  • De Branche erkende opleiding Kraamverzorgende die je binnen 11 tot 12 maanden, of versneld in ongeveer 4 tot 8 maanden kan doorlopen is een zogenaamde “smalle” MBO niveau 3 opleiding. Dit wil zeggen dat je een specialisatie volgt in de zorg op het gebied van kraamzorg.

Deze zeer complete verkorte beroepsgerichte erkende opleiding bereidt je, net als de drie jaar durende MBO niveau 3 opleiding (lange variant), voor op de vervulling van taken voor moeder en kind.

Voor het 11 tot 12 maanden opleidingstraject heb je geen ervaring in de zorg nodig. Maar wel de juiste motivatie om in de kraamzorg te werken en jij bent 21 jaar of ouder:

  • Het is handig als je VMBO Zorg & Welzijn met biologie hebt gehad, maar niet verplicht;
  • Een vergelijkbaar buitenlands diploma, aangevuld met taalvaardigheid NT2 (Nederlands als tweede taal) B1 of 2F certificaat;
  • Een ander bij ministeriele regeling erkend diploma of bewijsstuk.
  • Of je bent in het bezit van een verwant MBO zorgdiploma niveau 2 (bijvoorbeeld als helpende of verzorgingshulp B);

Versnelde variant

Om de opleiding versneld in ongeveer 4 maanden te kunnen doorlopen moet je wel aan de volgende eisen voldoen:

Deze variant staat ook wel bekend als de opfrissing/bijscholingsvariant voor herintreders (MDGO VZ), MBO verpleegkundige niveau 4, mensen die al in het bezit van een diploma (zieken)verzorgende zijn of MBO verzorgende-IG niveau 3, alleen met een andere uitstroomspecialisatie dan kraamzorg.

De kraamzorginstelling zelf kan nog aanvullende voorwaarden aan jou als aankomend beroepsbeoefenaar stellen, bereid zijn om onregelmatig (weekend, in de avond en op feestdagen) te werken.

Toelatingsvoorwaarden

Onze opleiding draait om maatwerk. Om dit waar te kunnen maken hanteren wij een intake procedure. Deze procedure begint met een intakegesprek.

Tijdens de intake komen eventuele Eerder Verworven Competenties (EVC’s) aan de orde en maak je een instaptoets. Met de instaptoets worden jouw taal-, reken- en leesvaardigheden getoetst. Op basis van de uitkomsten kunnen wij verder bepalen hoe jij bij deze opleiding instroomt. Vaak blijkt uit de test dat je al over voldoende kennis van taal en rekenen beschikt.

Als uit de intake toets blijkt dat je onder de 2F niveau scoort, dan heb je tijdens je opleiding de mogelijkheid hier aan te werken. Je moet je dan wel aanmelden voor extra lessen en ondersteuning. Alleen zo kunnen wij garanderen dat je de opleiding met goed gevolg kunt doorlopen.

Uiteraard wordt dit zorgvuldig met jou besproken gedurende de aanmeldingsperiode. De kosten voor deze extra ondersteuning zijn na te vragen tijdens het intakegesprek.